• nl
  • de


Notice: Undefined index: header-title in /var/www/vhosts/appsforcities.de/httpdocs/wp-content/themes/retouch-parent/framework-customizations/extensions/shortcodes/shortcodes/header-static/views/view.php on line 19

Impressum

Apps for Cities B.V.
Ruitenkamp 46
9561 LG Ter Apel
Mob: 06 15105650
info@appsforcities.nl

KvK-nummer: 69322252

De gebruikte Foto’s en afbeeldingen zijn afkomstig van Shutterstock en worden in licentieovereenkomst gebruikt.

Online inhoud
De auteur neemt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie op onze website. Claims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade, veroorzaakt door het gebruiken of niet gebruiken van de informatie en het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij opzet of grove nalatigheid door de auteur kan worden aangetoond. Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om onderdelen van de website, of gehele pagina’s te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of te publiceren of permanent te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Verwijzingen en links
Voor directe of indirecte verwijzingen naar andere websites ( "hyperlinks") die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, is aansprakelijkheid alleen van toepassing in gevallen waarin kan worden aangetoond dat de auteur kennis van de inhoud heeft en het redelijkerwijs ook technisch mogelijk is om deze onwettige inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hierbij dat op het moment dat de gelinkte/verbonden pagina’s werden aangemaakt, er geen illegale inhoud op de gelinkte/verbonden pagina’s stond. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van de gelinkte/verbonden pagina's heeft de auteur geen invloed. Hij distantieert zich dan ook uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina's die zijn gemaakt nadat de auteur de directe of indirecte verwijzingen heeft aangemaakt. Dit geldt tevens voor alle interne internet-links en verwijzingen evenals voor de externe posts in gastenboeken, discussiefora, link-overzichten, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken waarin externe toegang mogelijk is. Voor schade die voortvloeit uit illegale, foutieve of onvolledige inhoud en het gebruik of niet gebruik van dergelijke informatie ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de aanbieder van de site waarnaar deze verwijst, en niet bij diegene die naar de desbetreffende gelinkte/verbonden pagina’s verwijst.

Auteurs- en merkenrecht
De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van foto’s, afbeeldingen, audio- en videofragmenten en teksten te respecteren, zijn eigen foto's, afbeeldingen, audio- en videofragmenten en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, audio, videoclips en teksten te gebruiken. Op alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt de bepalingen van het merkenrecht en eigendomsrecht van de genoemde eigenaar van toepassing. Alleen door de loutere vermelding kan niet de conclusie worden getrokken dat merken en handelsmerken niet door de rechten van derden worden beschermd! Het copyright voor gepubliceerde, en door de auteur zelfgemaakte objecten blijft alleen bij de auteur van de webpagina’s. Elke reproductie of het gebruik van zulke foto’s, afbeeldingen, audio- en videofragmenten en teksten in elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Gegevensbescherming
Voor zover er voor de gebruiker de mogelijkheid bestaat om op website persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren en te publiceren, gebeurd dit uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten - indien technisch mogelijk en redelijkerwijs is ook zonder de verklaring van dergelijke gegevens of door het verschaffen van anonieme gegevens of een pseudoniem toegestaan. In het kader van het gebruik de imprint of vergelijkbare informatie, zoals gepubliceerde postadressen, telefoonnummers, faxnummers en e-mailadressen voor het versturen van ongevraagde informatie door derden is niet toegestaan . Wij behouden ons het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van de ongevraagde verspreiding van promotionele informatie, zoals spam e-mails.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
De uitsluiting van aansprakelijkheid/disclaimer kan als onderdeel van deze website worden beschouwd. Indien delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig correct zijn, dan blijven de overige delen van het document onaangetast in hun inhoud en geldigheid.